Header Ads

Chi cục thú y Vĩnh Long

Giới thiệu Chi cục Thú y Vĩnh Long

- Đơn vị tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long, thực hiện chức năng quản lý phòng chống dịch bệnh thú y trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Bộ phận quản lý


Họ Tên Chức danh Đơn vị Liên hệ
Ô. Hoàng Đăng Huyến Chi cục trưởng 0240.3558543
098.9123918
Bà Ngô Mỹ Dung P.Chi cục trưởng 0913.960370
Bà Phan Thị Tuyết Mai P.Chi cục trưởng 070.3852292
0913.189633
Ô. Đoàn Quốc Thuỵ P.Chi cục trưởng 070.3852291
0918.356997
Phòng Hành chính 070.3823498

Chức năng nhiệm vụ

Chi cục thú y thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, về chăn nuôi, thú y đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Chi cục thú y giám sát hoạt động phòng khám thú y trên địa bàn tỉnh và báo cáo về hoạt động hành nghề thú y theo quy định;

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề bác sĩ thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y).

Quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất (sau đây gọi là thuốc thú y) dùng trong thú y, trừ các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

Danh sách đơn vị trực thuộc

  • phòng khám thú y nutipet
  • phòng khám thú y phạm thái bường
  • phòng khám thú y lương phạm hoàng
  • phòng khám thú y Lê Nguyễn
  • phòng khám thú y vlute
  • trạm thú y tp.vĩnh long
  • trạm thú y 30/4

Hình ảnh Chi cục Thú y Vĩnh Long


Liên hệ Chi cục Thú y Vĩnh Long

  • Địa chỉ: 35 Trần Phú, Phường 4, Vĩnh Long, Việt Nam
  • Điện thoại: 070.3823498
  • Email: cctyvlg@hcm.vnn.vn

 Địa chỉ Chi cục Thú y Bắc Giang


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.