Header Ads

Chi cục thú y Cà Mau

Giới thiệu Chi cục thú y Cà Mau

- Đơn vị tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, thực hiện chức năng quản lý phòng chống dịch bệnh thú y trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Thú Y Cà Mau vận hành và giám sát các trạm thú y, phòng khám thú y tại Cà Mau nhằm đảm bảo phòng ngừa dại cho chó mèo, tiêm phòng cho vật nuôi trên địa bàn. Chi cục thú y Cà Mau cấp phép hoạt động cho các bác sĩ thú y tại Cà Mau. Trong những năm vừa qua, công tác khám chữa bệnh chó mèo, chăn nuôi gia cầm, thủy cầm được cơ quan giám sát chặt chẽ, hỗ trợ bà con nông dân.

Bộ phận quản lý


Họ Tên Chức danh Đơn vị Liên hệ
Ô. Nguyễn Thành Huy Chi cục trưởng 0780.3838189
0918.494840
Bà Châu Thị Kim Tuyến P.Chi cục trưởng 0780.3825890
0908.262017
Ô. Quách Minh Quốc P.Chi cục trưởng 0780.3825891
0918.627790
Lâm Trần Bảo Trân Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin 0780.3830791

Chức năng nhiệm vụ

Chi cục thú y Cà mau thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, về chăn nuôi, thú y đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Chi cục thú y giám sát hoạt động phòng khám thú y trên địa bàn tỉnh và báo cáo về hoạt động hành nghề thú y theo quy định;

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề bác sĩ thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y).

Quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất (sau đây gọi là thuốc thú y) dùng trong thú y, trừ các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

Danh sách trạm thú y trực thuộc

  • phòng khám thú y thịnh phát
  • phòng khám thú y hồng nghĩa
  • phòng khám thú y bông văn dĩa
  • phòng khám thú y happy pets
  • trạm thú y huyện ngọc hiển

Hình ảnh Chi cục thú y Cà Mau

Chi cục thú y Cà Mau

Liên hệ Chi cục thú y Cà Mau

  • Địa chỉ: 01 Bông Văn Dĩa, Khóm 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
  • Điện thoại: 0780.3830791
  • Email: cctycm@hcm.vnn.vn

 Địa chỉ Chi cục thú y Cà Mau


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.