Header Ads

Chi cục thú y Hà Nội

Giới thiệu Chi cục Hà Nội

Chi cục thú y Hà Nội là đơn vị quản lý các trạm thú y Quận, Huyện thuộc địa bàn thủ đô Hà Nội. Hiện nay đã đổi tên thành Chi cục Chăn nuôi và Thú Y Hà Nội chuyên trách về nuôi trồng thủy hải sản và gia súc, gia cầm tại Hà Nội.
Nhiệm vụ chính hiện nay là tổ chức công tác bảo vệ thực vật, thú y (bao gồm cả thú y thuỷ sản), phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh động vật, thực vật; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm dịch nội địa về động vật, thực vật trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định.
Phối hợp với các phòng khám thú y, bác sĩ thú y tại Hà Nội nhằm tiêm phòng ngừa dại cho chó mèo, thực hiện các quy định về con giống, phối giống, thức ăn chăn nuôi, phòng và trị bệnh cho thú y.
Chi cục thú y Hà Nội

Liên hệ Chi cục thú y Hà Nội

Địa chỉ: Số 88, đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, TP Hà Nội
Điện thoại thường trực: 024 33 800115.
Văn thư: 024 3382 4433 Fax : 024 33554192
Email: chicucthuyhanoiHCTC@gmail.com hoặc cctyhn_sonnptnt@hanoi.gov.vn

Bản đồ vị trí Chi cục thú y Hà Nội

Các đơn vị trực thuộc của Chi cục thú y Hà Nội

VĂN PHÒNG CỤC

ĐT : 02438696788
Fax : 02438691311
Email : vanphongcuc@dah.gov.vn
Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội
Website : http://cucthuy.gov.vn

PHÒNG DỊCH TỄ THÚ Y

ĐT : 0243. 8685104
Fax : 0243.8686339
Email : dichte.dah@gmail.com
Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
Website : http://cucthuy.gov.vn

PHÒNG THÚ Y THỦY SẢN

ĐT : 024.36290286
Email : tyts.cucthuy@gmail.com
Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
Website : http://cucthuy.gov.vn

PHÒNG KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

ĐT : 024.38687151
Email : kiemdich.cty@dah.gov.vn; kdts@dah.gov.vn;
Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
Website : http://cucthuy.gov.vn

PHÒNG THÚ Y CỘNG ĐỒNG

ĐT : 0243.8685954
Email : phongcongdong@gmail.com
Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
Website : http://cucthuy.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y

ĐT : 02438687150
Email : quanlythuoc@gmail.com
Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
Website : http://cucthuy.gov.vn

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

ĐT : 024.38687153
Email : ttrpc@dah.gov.vn
Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
Website : http://cucthuy.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH

ĐT : 024.38693605
Fax : 02438685961
Email : kehoach@dah.gov.vn
Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
Website : http://cucthuy.gov.vn

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐT : 024.38693605
Email : htqt.dahvn@gmail.com
Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
Website : http://cucthuy.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH

ĐT : 0243.8691597
Fax : 024.36290285
Email : taichinhdah@gmail.com
Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
Website : http://cucthuy.gov.vn

Thông tin tham khảo

Các trạm thú y tại Hà Nội, Bác sĩ thú y uy tín tại Hà Nội, Phòng khám thú y tại Hà Nội, Khám chữa bệnh chó mèo tại nhà ở Hà Nội

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.