Header Ads

Chi cục Thú y Thái Nguyên

Giới thiệu Chi cục Thú y Thái Nguyên

- Đơn vị tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên, thực hiện chức năng quản lý phòng chống dịch bệnh thú y trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Bộ phận quản lý


Họ Tên Chức danh Đơn vị Liên hệ
Ô. Lê Đắc Vinh Chi cục trưởng 0280.3759966
0912580571
Ô.Phạm Quang Phúc P.Chi cục trưởng 0280.3751412
0915.152128
Bà. Lê Thị Thanh Tân P.Chi cục trưởng 0280.3856427
0912.251726

Chức năng nhiệm vụ

Chi cục thú y Thái Nguyên thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chăn nuôi, thú y đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Phối hợp với các trạm thú y, phòng khám thú y trên địa bàn giám sát tình hình dịch bệnh của các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật.

Cấp phát chứng chỉ hành nghề với bác sĩ thú y, giấy phép hoạt động kinh doanh cho các cơ sở, phòng khám thú y trên địa bàn tỉnh và báo cáo về hoạt động hành nghề thú y theo quy định;

Yêu cầu bác sĩ thú y tại các cơ sở, phòng khám cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh động vật và huy động các bác sĩ thú y trên địa bàn tỉnh tham gia tiêm vắc xin phòng bệnh cho động vật, tham gia chống dịch bệnh động vật theo quy định;

Quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất (sau đây gọi là thuốc thú y) dùng trong thú y, trừ các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản:

Quản lý các ngành hàng kinh doanh thuốc thú y và loại thuốc thú y lưu hành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Danh sách trạm thú y trực thuộc

 • phòng khám thú y 876
 • phòng khám thú y lê kiên
 • phòng khám thú y lê tiến
 • phòng khám thú y pethealth
 • phòng khám thú y trần thúy
 • phòng khám thú y hải hường
 • phòng khám thú y mạnh thương
 • trạm thú y huyện đồng hỷ

Hình ảnh Chi cục Thú y Thái Nguyên

Chi cục thú y công tác kiểm tra thuốc thú y tại cơ sơ kinh doanh.

Liên hệ Chi cục Thú y Thái Nguyên

 • Địa chỉ: 726 Lương Ngọc Quyến, P.Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0280.3855.913
 • Email: chicucthuytn@yahoo.com

 Địa chỉ Chi cục Thú y Thái Nguyên


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.