Header Ads

Chi cục Thú y Bắc Kạn

Giới thiệu Chi cục Thú y Bắc Kạn

Đơn vị tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh, thực hiện chức năng quản lý phòng chống dịch bệnh thú y trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Chi cục thú y Bắc Kạn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về chăn nuôi, thú y đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thú y, hướng dẫn công tác thú y tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là thú y cấp xã) giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các ổ dịch mới và kiểm soát các ổ dịch cũ;

Phối hợp với cơ quan chuyên ngành thú y trực thuộc Sở trong việc thẩm định điều kiện vệ sinh thú y và giám sát tình hình dịch bệnh của các cơ sở nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh;

Giám sát hoạt động của các bác sĩ thú y, phòng khám thú y trên địa bàn tỉnh và báo cáo về hoạt động hành nghề thú y theo quy định;

Yêu cầu giấy phép hành nghề thú y đối với bác sĩ tại phòng khám thú y, trạm thú y, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và huy động các bác sĩ thú y trên địa bàn tỉnh tham gia tiêm vắc xin phòng bệnh cho động vật, tham gia chống dịch bệnh động vật theo quy định;

Thực hiện trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về thú y đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất (sau đây gọi là thuốc thú y) dùng trong thú y, trừ các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản:

Quản lý việc kinh doanh, sử dụng thuốc thú y trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn sử dụng các loại thuốc thú y để phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh cho động vật; thông báo danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng theo quy định của pháp luật;

Thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y và giám sát quá trình thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y theo quy định;

Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn tỉnh;

Xử lý thuốc thú y giả, kém chất lượng, cấm sử dụng, không có trong danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam, không có nhãn mác hoặc có nhãn mác nhưng không đúng theo quy định của pháp luật.

Thông tin phổ biến pháp luật quản lý, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh thú y cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản, đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững, hiệu quả. Quản lý các ngành hàng kinh doanh thuốc thú y và loại thuốc thú y lưu hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Hình ảnh Chi cục Thú y Bắc Kạn

Chi cục thú y Bác Kan thực hiện công tác kiểm tra thuốc thú y tại các cơ cở kinh doanh.

Liên hệ Chi cục Thú y Bắc Kạn

  • Địa chỉ: Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
  • Điện thoại: 0281.3811.294

 Địa chỉ Chi cục Thú y Bắc Kạn


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.