Header Ads

Trạm Thú Y Huyện Diên Khánh

Giới thiệu

Trạm Thú Y Huyện Diên Khánh là một địa điểm được quản lý bởi Chi cục Thú Y Khánh Hòa và Trạm Thú Y Huyện Diên Khánh nằm ở khu vực Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin của các Phòng khám thú y hoặc Bác sĩ thú y tại Khánh Hòa.
Trạm thú y Diên Khánh giám sát hoạt động thú y, kiểm dịch vận chuyển động vật qua địa bàn. Tổ chức các chiến dịch tiêm phòng, chích ngừa dại cho chó tại Diên Khánh.
bác sĩ thú y Diên Khánh

Địa chỉ trạm thú y huyện Diên Khánh

138, Nguyễn Trãi, Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa
Số điện thoại:0258 3850911

Bản đồ trạm thú y Diên Khánh


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.